Print this Článok

Zasadnutie OZ konané dňa 26.06.2020 v Lenartove

 1. Otvorenie.
 2. Voľba pracovných komisií.
 3. Kontrola plnenia uznesení.
 4. Návrh na zápis do kroniky obce za r. 2019 a návrh odmeny pre kronikárku.
 5. Finančné hospodárenie v 12 b. j. za r. 2019.
 6. Implementácia projektov TSP, MOPS a Opatrovateľská služba.
 7. Návrh záverečného účtu obce a výročná správa za r. 2019.
 8. Správa HK k záverečnému účtu.
 9. Žiadosti občanov o odkúpenie pozemkov.
 10. Návrh nájomnej zmluvy na pozemok – RD na rómskej osade.
 11. Aktuálne čerpanie rozpočtu a dopad krízy na finančné hospodárenie.
 12. Rôzne – informácia ku kanalizácií a VVS, a.s., výstavba bytov, oprava sály a mosta.
 13. Záver.

Dokumenty zo zastupiteľstva:

Zápisnica 9-2020 (26.06.2020)
Veľkosť súboru: (83.4 KiB) | Zobrazené 64 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 8. júla 2020
Uznesenia 9 (26.06.2020) 89-103
Veľkosť súboru: (134.5 KiB) | Zobrazené 53 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 8. júla 2020

Účasť poslancov na zasadnutí OZ:

Mená poslancov 26.6..
Ján Beňa O
Simona Bilá O
Slávko Bilý O
Ján Bortník O
Jozef Cudrák O
Milan Giňa O
Peter Harňák X
Dana Chomjaková O
Rastislav Štibrich O

Legenda:
O – účasť
X – neúčasť

* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu
*** – mimoriadné zasadnutie

Videné: 99 krát

Permanent link to this article: https://lenartov.obecnyarchiv.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-26-06-2020-v-lenartove/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.